Regnskap og rapportering
Vår løsning

Regnskap og rapportering

Athene Group leverer fremtidsrettede løsninger tilpasset ditt behov som kunde. Vårt tilbud på regnskapstjenester skal gi deg gode og hensiktsmessige verktøy slik at du blir bedre i stand til å planlegge, styre og evaluere din virksomhet. Som din samarbeidspartner tar vi ansvaret for regnskapsføring, lønn, årsregnskap, budsjettering, dokumentasjon, kvalitetssikring, rapportering, offentlige oppgaver osv. Våre regnskapstjenester kan utføres både hos oss og/eller i din virksomhet.

Bokføring

Athene Group benytter Xledger som sitt ERP system. Denne løsningen innebærer elektronisk papirflyt, integrert bank og automatiserte prosesser. Athene Group bokfører for våre klienter løpende alle faktura, slik at vi kan fungere som bedriftens interne økonomifunksjon. Våre løsninger innebærer at våre kunder kan være løpende ajour, slik at regnskapet kan brukes som bedriftens styringsverktøy. Athen Group har bred erfaring med regnskap innenfor ulike bransjer, både norske og internasjonale selskap.

Rapportering

Athene Group vedlikeholder ditt regnskap og sørger for at tidsfrister og offentlige rapporteringskrav som merverdiavgift, skatt og arbeidsgiveravgift blir ivaretatt. Vi kan også tilby skreddersydde månedlige og kvartalsvis rapportering i forbindelse med konsernrapporter, ledelsesrapporter og lignende. Våre systemer muligjør også prosjektregnskap og avdelingsregnskap.

Årsoppgjør

En naturlig del av vår virksomhet er utarbeidelse av årsoppgjør. Vi utarbeider årsregnskap og ligningspapir for alle selskapsformer.  Vi utarbeider også noter og styrets årsberetning. Vi sørger for at både årsregnskap og ligninspapir oversendes til offentlige myndigheter. Athene Group bistår også med privat selvangivelse.

Xledger

Ved bruk av Xledger vil du også til enhver tid ha full kontroll over hva som skjer og du kan til enhver tid ta ut de rapportene som du trenger. Xledger er et ekte webbasert økonomisystem for PC og Mac, som er tilgjengelig hvor som helst, når som helst. Det er ingen behov for egen utvikling, drift og vedlikehold. Xledger er skreddersydd for arbeidsdeling, er visuelt og intuitivt. Xledger har også integrasjon mot Altinn og oppsett av betalingsløsning mot bankene.