Matrix Insurance
Vår løsning

Matrix Insurance

Matrix Insurance har fremforhandlet avtaler som gir små og mellomstore bedrifter stordriftsfordeler. Våre betingelser er svært konkurransedyktige sammenlignet med det tradisjonelle forsikringsmarkedet i Norge. Yrkesskadeforsikring er lovpålagt med like vilkår uavhengig selskap. Hvorfor betale mer enn man må?
Vi har profesjonalisert oss på personforsikringer

Yrkesskadeforsikring

Ulykkesforsikring

Fritidsulykkeforsikring

Gruppelivsforsikring

Uføreforsikring

Sykelønnsforsikring

Les mer

Matrix Insurance

Les mer om våre forsikringer på matrixinsurance.no