HR og lønnsadministrasjon
Vår løsning

HR og lønnsadministrasjon

Athene Group leverer fremtidsrettede løsninger innenfor HR og lønn og hjelper våre kunder med å ta vare på sin viktigste ressurs: de ansatte. I Athene Group har vi erfaring med å levere ett bredt spekter av fleksibe og skalerbare lønns-løsninger.  I tillegg til normale lønnsordninger, har vi også god erfaring med nettolønnsordninger. Våre løsninger innebærer lønnskjøring, AA registrering, ajourhold, pensjonsforpliktelser, sykepengerefusjon, arbeidstidsbestemmelser og personalsystem.
Lønn

Athene Group er spesialister på lønn og ivaretar i dag lønnsfunksjonen til svært mange små og store bedrifter, både lokale og internasjonale . Vårt lønnssystem dekker behovet for en effektiv lønnsutbetaling innen alle bransjer. Athene Group håndterer alt i fra faste data på hver ansatt frem til fortløpende utsendelse av lønnsslipper til lønns- og trekkoppgaver i slutten av året. Athene Group har også gjennom lønnsoppdrag for utenlandske selskap opparbeidet seg bred kompetanse innenfor nettolønn.

Pensjon

Athene Group sørger for at våre kunder til enhver tid er oppdatert med hensyn til sin pensjonsordning. Vi ivaretar innrapportering av lønnsgrunnlag til forsikringselskapet, slik at den ansattes pensjonsordning er i henhold til opptjent inntekt.

Nav

Athene Group bistår med rapporteringer til AA registeret og med sykepengerefusjon. Athene Group bistår også våre kunder med oppfølging av ansattes sykefravær. Nye regler og sanksjonsmuligheter på  grunn av manglende rapportering av oppfølging sykefravær, gjør at dette kan bli svært kostbart for bedriften, dersom dette ikke ivaretas og at bedriften ikke overholder fastsatte frister. Athene Group bistår våre kunder med å etablere gode rutiner, slik at dette blir ivaretatt på en god måte.