KADRY, ADMINISTRACJA I PŁACE
Nasze rozwiązanie

Kadry, administracja i Place

Athene Group świadczy przyszłościowe rozwiązania w zakresie kadr oraz płac i pomaga swoim klientom zaopiekować się swoim najważniejszym zasobem: pracownikami. W Athene Group mamy doświadczenie w oferowaniu szerokiego spektrum elastycznych i skalowalnych rozwiązań w zakresie płac. Dodatkowo oprócz standartowych  zasad zarzadzania płacami, mamy również duże doświadczenie w zakresie płac netto. Nasze rozwiązania dotyczą prowadzenia płac, zgłaszania pracowników do rejestru AA, nadzorowanie bieżących spraw emerytalnych, zwrotu kosztów chorobowego, pilnowanie przestrzegania  czasu pracy w Norwegii oraz systemu personalnego.
Wypłata

Athene Group jest specjalistą w zakresie płac i na dzień dzisiejszy prowadzi administracje płac dla wielu małych i dużych firm, zarówno lokalnych jak i międzynarodowych. Nasz system płac pokrywa zapotrzebowanie na efektywną wypłatę płac we wszystkich branżach. Athene Group zajmuje się wszystkim począwszy od stałych danych związanych z każdym pracownikiem do bieżacej wysyłki kwitów od wypłat oraz. Athene Group poprzez zlecenia prowadzenia płac dla zagranicznych przedsiębiorstw wypracował sobie szerokie kompetencje w zakresie płac netto.

Emerytura

Athen Group dba o to aby nasi klienci byli poinformowani o aktualnych sprawach związanych z emeryturami. Zajmujemy się raportowaniem dochodu do firmy ubezpieczeniowej tak aby.

Urząd Pracy i Usług Socialnych

Athene Group pomaga w raportowaniu do Norweskiego rejestru pracowników oraz ze zwrotem zasiłku chorobowego. Athene Group pomaga również swoim klientom w sprawach związanych z chorobowym pracowników.  Nowe przepisy i sankcje z powodu nie składania raportów związanych z chorobowym, sprawiają że może to być bardzo kosztowne dla firmy, jeżeli się tego nie pilnuje i nie dotrzymuje terminów. Athene Group pomaga swoim klientom ustalać właściwe rutyny tak żeby było to zrobione we własciwy sposób.