Januar 15. Skattetrekk/avgift 6. termin
20. (Lønns- og trekkoppgave) på papir og årsoppgave/følgeskriv
31. Maskinelle LTO og årsoppgave/følgeskriv LTO (Altinn)
Februar 10. MVA 6. termin
15. Forskuddsskatt upersonlige 1. termin
20. LTO fiske og fangst
Mars 10. MVA årsterminoppgave
15. Skattetrekk/avgift 1. termin Forskuddsskatt personlige 1. termin
25. Kommunale avgifter 1. termin
31. Selvangivelse selskaper (papir)
April 10. MVA 1. termin MVA primærnæringsoppgave
15. Forskuddskatt upersonlige 2. termin Forskudd personlige 1. termin
20. Selvangivelse lønnstakere og pensjonister Selvangivelse næringsdrivende (papir)
Mai 15. Skattetrekk/avgift 2. termin Forskuddsskatt personlige 2.termin
25. Kommunale avgifter 2. termin
31. Tilleggsforskudd* Selvangivelse næringsdrivende og selskaper (Altinn)
Juni 10. MVA 2. termin
Juli 10. Skattetrekk/avgift 3. termin
August 25. Kommunale avgifter 3. termin
31. MVA 3 termin
September 15. Skattetrekk/avgift 4. termin Forskuddsskatt personlige 3. termin
Oktober 10. MVA 4. termin
25. Kommunale avgifter 4. termin
November 15. Skattetrekk/avgift 5. termin Forskuddsskatt personlig 4. termin
Desember 10. MVA 5. termin