Helsekrisen som Norge og verden nå utfordres av, medfører en økonomisk krisesituasjon for veldig mange norske bedrifter. Situasjonen krever strakstiltak for å dempe både de kortsiktige og langsiktige konsekvensene dette kan gi. Athene Group har allerede fått mange henvendelse fra […]